โรงเลื่อยจักรปถวี

สะเดาเทียม (neem wood) ไม้แปรรูปคุณภาพดี สีน้ำตาลอมแดงเนื้อละเอียด ปลวกมอดไม่ทำลาย มีความทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการใช้ไม้คุณภาพ เช่น วงกบประตู เฟอร์นิเจอร์ พื้นบ้าน บัวคิ้ว ตกแต่งภายใน ที่สำคัญคือไม้มีราคาถูก เหมาะสำหรับโรงงานร้านค้าไม้ ผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านนำไปใช้งาน

ไม้สะเดา

ไม้สะเดาเทียม (neem wood) เป็นไม้ที่ได้รับการปลูกเจริญเติบโตทั่วไปในภาคใต้ของไทย เรียกกันในท้องถิ่นว่าไม้เทียม เป็นไม้พระราชทานของจังหวัดสงขลา มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Azadirachta excelsa (jack) jacob เป็นไม้ที่มีลำต้นเปล่าตรงมีขนาดกลาง-ใหญ่ อยู่ในตระกูลเดียวกันกับมะฮอกกานี ( mahogany family Meliaceae) มีคุณสมบัติพิเศษคือปลวกมอดไม่ทำลาย เนื้อไม้มีสีน้ำตาลอมแดงเนื้อละเอียด มีความทนทาน ใบสามารถนำมาสกัดเป็นยาฆ่าแมลงได้ (neem oil) โดยตระกูลเดียวกันกับไม้สะเดาเทียมในประเทศไทยคือ สะเดาบ้าน และสะเดาอินเดีย
ไม้สะเดาเทียมเป็นหนึ่งในไม้13ชนิดที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกโดยรัฐบาล เพื่อทดแทนการใช้ไม้จากธรรมชาติและลดการนำเข้าไม้ โดยไม้สะเดาเทียมสามารถตัดโค่นและขนย้ายได้โดยไม่ต้องขออนุญาติป่าไม้เพราะเป็นไม้ส่งเสริมให้มีการปลูกได้รับการยกเว้นทางกฎหมาย เราผลิตไม้สะเดาเทียมที่โรงเลื่อยจักรทานพอ จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งไม้มาอบและสต็อคสินค้าเพื่อส่งและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ที่โรงเลื่อยจักปถวี ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สะเดาเทียม หนึ่งในไม้13 ชนิด อนุรักษ์ธรรมชาติ

สะเดาเทียมเป็น หนึ่งในไม้ 13ชนิดที่รัฐบาลส่งเสริมให้ปลูก สามารถตัดโค่น ขนย้าย โดยไม่ต้องขออนุญาต จากป่าไม้ สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ซึ่งเป็นจุดเด่น ทำให้ร้านค้า โรงงานสามารถใช้ไม้สะเดาเทียมได้ โดยไม่ต้องลงบัญชี โดยใช้กฎหมายเดียวกันกับไม้ยางพาราโดยการใช้ไม้สะเดาเทียมถือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติจากการใช้ไม้ปลูกทดแทนและลดการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ

ไม้สะเดาเทียม
บ้านไม้สะเดา

ความเหมาะสมกับการใช้งาน

สะเดาเทียม เป็นไม้เนื้อละเอียด มีขนาดใหญ่ สามารถผลิตไม้ได้ ถึงหน้า 12นิ้ว เนื้อไม้มีความสวยงาม ความแข็งปานกลาง ปลวกมอดไม่ทำลาย จัดเป็นไม้อเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีความทนทานต่อน้ำระดับหนึ่ง (ไม่เหมือนไม้ตะเคียนใช้ทำเรือ ไม้เต็งทำสะพาน) เหมาะสำหรับใช้ทำงานเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน วงกบประตู หน้าต่าง ไม้พื้น ฝา-ฝ้าพื้นบ้าน ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์ ทำให้งานออกมามีคุณภาพดี สีโทนอ่อน สามารถทำสีได้หลายโทนจะได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและมีราคา

ไม้สะเดาเทียม

ราคาถูก

ไม้สะเดาเทียม เป็นไม้ที่ผลิตในประเทศ ทำให้มีราคาถูกกว่าไม้ต่างประเทศ เมื่อเทียบกับราคาแล้ว บางขนาดมีราคาเทียบเท่าไม้ยางพาราเท่านั้น เมื่อเทียบกับคุณภาพที่เนื้อไม้และปลวกมอดไม่ทำลายไม้สะเดาเทียมถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาถูกมาก ลูกค้าที่เป็นร้านค้าโรงงานสามารถนำไม้สะเดาเทียมไปใช้ผลิตสินค้าได้ด้วยต้นทุนต่ำและคุณภาพดี ลูกค้าผู้รับเหมาเจ้าของบ้านสามารถประหยัดงบประมาณแต่คงคุณภาพได้จากการเลือกใช้ไม้สะเดาเทียมในการตกแต่งและสร้างบ้าน

บ้านไม้สะเดา
ไม้สะเดาเทียมแปรรูป
งานไม้สะเดา